ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. A nyilatkozat célja

A nyilatkozat célja, hogy a Sáreczki Róbert ev., mint adatkezelő által a:

 • quizzeng.hu

weboldalon és ezek altartományain alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő adatai és elérhetősége

Név: Sáreczki Róbert ev.
Székhely: 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 49.
Nyilvántartási száma: 57463094
Adószáma: 59431280-1-37
Telefonszám: +36-70/947-5425
E-mail-cím:

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama és módja

Online kvízverseny jelentkezéshez, hírlevélre való feliratkozáshoz, illetve kapcsolatfelvétel igénybevételéhez a felhasználó személyes adatokat köteles megadni.

3.1 Online kvízversenyre való jelentkezés

Az érintettek köre: a nevezést leadó természetes személyek; tanárok, szülők, általános iskolás tanulók. Általános iskolás tanuló csak szülői beleegyezéssel jelentkezhet a versenyre.

A kezelt személyes adatok köre:

 • a nevező családneve
 • a nevező keresztneve
 • a nevező email címe
 • szülő e-mail címe
 • számlán szereplő név és cím
 • postázási cím

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adja személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. GDPR 6. cikk (1)  a) pontja.
Az adatkezelés célja: az online jelentkezők számára biztosítani a szervezett versenyek lebonyolítását, a verseny eredményének közzétételét, a versennyel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, számlázást.
Az adatkezelés időtartama: a jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése az adott versenyévad
fennállásáig tart. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban
(pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
Az adatkezelés módja: a személyes adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozás által biztosított szerverein, illetve az Adatkezelő saját szerverén tárolja.

3.2 Hírlevél, kapcsolatfelvétel

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó természetes személyek.

A kezelt személyes adatok köre:

 • családnév
 • keresztnév
 • e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adja személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. GDPR 6. cikk (1)  a) pontja.
Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozók számára rendszeres tájékoztatás újdonságokról, akciókról, nyereményjátékról.
Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről történő leiratkozásáig tart.
Az adatkezelés módja: a személyes adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozás által biztosított szerverein, illetve az Adatkezelő saját szerverén tárolja.
——————————————————————————————————–

A megadott személyes adatokat kizárólag társaságunk kezeli. Az Adatkezelő csak kivételes esetekben adja át más adatkezelőnek a személyes adatokat (például bírósági,  vagy rendőrségi eljárásban).

Oldalainkon más szolgáltatók által fenntartott oldalakra mutató linkek találhatóak. Ezek használatával más szolgáltatók oldalaira kerülnek át, melyekre nincs ráhatásunk. Kérjük figyelmesen olvassa el ezen oldalak szolgáltatóinak adatvédelmi nyilatkozatát.
Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag az Adatkezelő által üzemeltetett oldalakra érvényes.

4. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

 A weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltatóként:
Cégnév: Tárhelypark Kft.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Cím: 1122 Gaál József út 24.
Telefon: +36 1 700 4140
e-mail:

Hírlevélküldőként:
MailerLite
Jono Basanaviciaus str. 15, LT-03108, Vilnius, Lithuania
A szolgáltatóval kapcsolatos jogi tájékoztatók: Legal – MailerLite

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a  tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

5. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő a kérelem, kérés beérkezést követő legfeljebb 30 nap:

 • Bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérelmére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.

 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését.

 • Jogosult személyes adatainak – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –  törlését kérni.

 • Jogosult adatai elhordozását kérni, mely keretében Adatkezelő számítógépen olvasható formátumban továbbítja az általa kezelt személyes adatokat az érintett vagy az általa megjelölt adatkezelő számára.

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 49.
E-mail:

6. Záró rendelkezések

Jelen nyilatkozat a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítható. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a weboldalakon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni, vagy bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: 

Dombóvári Járásbíróság
Cím: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 33.
Postacím: 7201 Dombóvár, Pf. 33.
Telefon: +36 74 465 111
E-mail: